Backdating of employment and support allowance

20 Dec

Jeśli jesteś osobą o niskich zarobkach – nie ważne czy pracujesz, czy nie – i potrzebujesz pomocy w opłaceniu całego czynszu bądź jego części, możesz kwalifikować się do otrzymania zasiłku mieszkaniowego (Housing Benefit).

More information about respite care facilities is available.

Możesz się kwalifikować zarówno w sytuacji, gdy nie masz pracy, jak i kiedy pracujesz i masz dochody. zasiłków jeśli chcesz wiedzieć jaka kwota zasiłku Ci przysługuje, w tym i zasiłku mieszkaniowego. zasiłków – Benefits adviser Zazwyczaj nie otrzymasz zasiłku mieszkaniowego (Housing Benefit), jeśli: • masz oszczędności, których wartość przekracza £16,000, za wyjątkiem osób, które mają więcej niż 60 lat i otrzymują gwarantowane wyrównanie emerytury • mieszkasz w domu bliskiego krewnego • studiujesz w pełnym wymiarze godzin (z wyjątkiem osób niepełnosprawnych i posiadających dzieci) • szukasz azylu lub Twój pobyt w Wielkiej Brytanii jest sponsorowany Jeśli mieszkasz z partnerem tylko jedno z Was może otrzymać zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit).

Jeśli jesteś osobą samotną i nie ukończyłeś jeszcze 25 lat, możesz otrzymać zasiłek mieszkaniowy wyłącznie na opłacenie kawalerki lub samodzielnego pokoju.

Dowiedz się od władz lokalnych, czy kwalifikujesz się do pobierania zasiłku mieszkaniowego Housing Benefit – Check your eligibility for housing benefit Zasiłek na dziecko nie jest już odliczany od zasiłku mieszkaniowego (Housing Benefit) i dopłat na pokrycie podatku lokalnego (Council Tax Benefit).

Oznacza to, że niektóre osoby pobierające obecnie zasiłek mieszkaniowy i dopłatę na pokrycie podatku lokalnego otrzymają wyższe świadczenia na pomoc w opłaceniu czynszu i podatku lokalnego.